Przymusowe leczenie alkoholika

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. W pewnych przypadkach osoby uzależnione od alkoholu mogą zostać zobowiązane do poddania się terapii. Orzeka o tym sąd. Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu: powodują rozkład życia rodzinnego; powodują demoralizację małoletnich; uchylają się od pracy; systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Pierwszym […]

Dopalacze

Niosący pozytywny emocjonalny przekaz termin „dopalacze”, który na dobre zakorzenił się w polskim słownictwie, przyczynił się niestety do postrzegania niebezpiecznych dla człowieka środków psychoaktywnych, jako środków wyzwalających dobry nastrój, przypływ energii i nieograniczone możliwości poznawcze. Tymczasem środki te wpływając na ośrodkowy układ nerwowy często pozostawiają w nim nieodwracalne skutki uboczne, a – jak pisał Éric-Emmanuel Schmitt – „ W […]

Dziecko w rodzinie alkoholowej

Każda rodzina to system, który składa się z poszczególnych części, które wzajemnie na siebie wpływają. Sytuacje, które zdarzają się w rodzinie, wymuszają na poszczególnych osobach dopasowania się do nich. Dlatego w rodzinach z choroba alkoholową najbardziej poszkodowane są dzieci, gdyż muszą odegrać jakąś rolę i przyjąć określone strategię postępowania. Role, to różne sposoby reagowania na […]

Marihuana – i jej działanie na mózg

Marihuana – jej wpływ na zdrowie – negatywny – potwierdzają lekarze. Ich zdanie podzielają naukowcy, którzy odkryli, że skręt z marihuaną może powodować nawet schizofrenię. Jednak ci, którzy od lat palą tzw. trawkę, twierdzą, że jest to zioło o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych. Jednak marihuana ma negatywny wpływ na zdrowie i można się od niej […]

Mefedron

Mefedron uznawany jest za jeden z najpopularniejszych narkotyków w Wielkiej Brytanii. W Polsce mefedron pojawił się w 2009 roku jako dopalacz. Mefedron stale zaczął towarzyszyć młodym ludziom. W 2010 roku mefedron został zdelegalizowany. Działanie mefedronu opiera się przede wszystkim na psychoaktywności. Badania dowodzą, że mefedron może powodować poważne skutki uboczne. Zwłaszcza w połączniu z alkoholem […]