AWAMEDIC

Oferta ośrodka

Warsztaty

Trening psychologiczny to:

Zmiana w człowieku

Metoda oddziaływania

Łączenie badań z działaniem

System poglądów, wartości i przekonań

Poznawanie siebie przez to jak widzą mnie inni ludzie

Wymiana informacji zwrotnych

TERAPIA

Oferta terapeutyczna

Oferujemy autorskie warsztaty z własnymi programami kadry ośrodka:

TERAPIA

Oferta terapeutyczna

POGŁĘBIONY ETAP TERAPII - opracowany przez terapeutów ośrodka.

 • Motywacja i dążenie do zmian – opory wewnętrzne i trudności.
 • Współuzależnienie i dysfunkcja w rodzinie – dla uzależnionych i ich rodzin.
 • Umiejętności wybaczania i przebaczania.
 • Nawyki skutecznego działania.
 • Nawyki skutecznej rodziny.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Warunki godnego życia według coachingu.
 • Jak radzić sobie ze stresem i depresją.
 • Co to jest przemoc w rodzinie – co robić?
 • Sztuka miłości i pojednanie.
 • Filary poczucia własnej wartości.
 • Jak dostać od życia to czego się pragnie.
 • Mechanizmy obronne człowieka.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Jak stawać się coraz lepszym i żyć szczęśliwie.
 • Partnerstwo i związki – sygnały ostrzegawcze, jak sobie radzić.
 • Dawne i nowe „Ja” powracanie do zdrowia.
 • Mężczyzna i kobieta w procesie zdrowienia – co robić i jak się zachować.
 • Nieznośne osobowości – 50 typów ludzkich i jak sobie z nimi radzić.
 • Jak żyć szczęśliwie i korzystać ze swoich talentów. Przywilej wyboru aby się rozwijać.

TERAPIA

Oferta terapeutyczna

Oferujemy autorskie warsztaty z własnymi programami kadry ośrodka:

 • Ja alkoholik – akceptacja siebie i choroby, myśli i uczucia.
 • Moje ograniczenia – jak się z nimi czuję, jak żyć z ograniczeniami.
 • Moje możliwości – zamiana ograniczeń na możliwości, od nadziei do poprawy życia.
 • Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie, kontrolowanie, przyjemne i nieprzyjemne.
 • Organizacja czasu wolnego – praca nad mechanizmem nałogowego regulowania uczuć (MNRU).
 • Cele i plany – mechanizm rozpraszania i rozdwajania „Ja” – czy potrafię…?, czy jestem konsekwentny, zmiana celów, mechanizm iluzji i zaprzeczania – marzeniowe planowanie.
 • Komunikacja interpersonalna – otwartość, szczerość, uczciwość, sposoby komunikowania się bariery i przeszkody.
 • Rodzina z problemem uzależnienia – relacje, co mogło się stać, rodzina zdrowiejąca – problemy, co robić aby było lepiej.
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym i innych dysfunkcjach – konsekwencje, postawy, szanse, role w rodzinie, odbudowa kontaktów.
 • Asertywność – mechanizm dumy i kontroli, granice, potrzeby, inne zachowania – uległość, agresja, manipulacja.
 • Poczucie własnej wartości – na podstawie czego sądzi, że jest wartościowy lub nie, jak wzmacniać poczucie wartości i bycie pokornym.
 • Wstyd – poczucie wstydu – mechanizm nałogowego regulowania uczuć (MNRU).
 • Stres i depresja – rozpoznawanie stresu, napięcia, zapobieganie – co robić, minimalizowanie, co sami sobie fundują – „katastrofizacja”.
 • Poczucie winy – urealnienie , odpowiedzialność, co możesz zrobić aby naprawić.
 • Sieć wsparcia – cele, korzyści, inni ludzie.
 • Troska o siebie – codzienne życie, urealnienie, głód alkoholowy, nawroty choroby, rozpoznawanie potrzeb, role w życiu, co zmienić.
 • Złość – doświadczenia, przekonania, wyrażanie, konsekwencje, jak sobie radzić
 • Techniki obniżania napięcia – mechanizm nałogowego regulowania uczuć – jak się ratować, praca, seks, złość, głód alkoholowy, co można zrobić.
 • Rozwiązywanie konfliktów – schematy, wzorce, podświadomość (ucieczka, kompromis, negocjacje).