AWAMEDIC

Alkoholizm w rodzinie – możliwe zagrożenia

Obserwując otoczenie, można dojść do wniosku, że w niektórych rodzinach uzależnienie od alkoholu pojawia się częściej niż w innych. Czy alkoholizm jest więc dziedziczny? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, warto dowiedzieć się, jakie czynniki sprawiają, że dana osoba wpada w uzależnienie.

Jakie są przyczyny alkoholizmu?

Wiele osób niesłusznie uważa, że alkoholizm jest wynikiem słabej woli. W rzeczywistości jednak, uzależnienie od alkoholu to wynik wielu czynników. Istotną rolę odgrywają problemy psychiczne. Uzależnienie niejednokrotnie idzie w parze z depresją, niską samooceną czy zaburzeniami osobowości np. borderline. Zdarza się też, że alkoholizm jest niepożądanym skutkiem naszego stylu życia. Nieustanny stres, wypalenie zawodowe czy izolacja społeczna to poważne czynniki ryzyka wystąpienia uzależnień.

Znaczenie ma również dzieciństwo. Jeżeli w pierwszych latach naszego życia jesteśmy izolowani od rówieśników lub nie otrzymujemy odpowiedniej opieki ze strony opiekunów, wzrasta ryzyko uzależnień w dorosłym życiu. Do częstszego występowania alkoholizmu w niektórych rodzinach przyczyniają się więc zaniedbania wychowawcze, a niekoniecznie czynniki genetyczne.

Potwierdzono jednak, że istnieją geny, odpowiedzialne za reakcję organizmu na alkohol. Możliwe jest więc odziedziczenie po rodzicach dobrej tolerancji, które sprzyja rozwojowi uzależnienia. Istnieją również geny powodujące nadwrażliwość na alkohol i nieprzyjemne konsekwencje jego spożywania, występujące np. u wielu Azjatów. Sam fakt dobrej tolerancji etanolu nie musi oczywiście oznaczać, że wpadniemy w uzależnienie. Warto pamiętać, że genetyczne podłoże alkoholizmu jest złożone. Na podstawie genów nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy dana osoba zostanie alkoholikiem.

Czy DDA są skazane na uzależnienie od alkoholu?

Błędy rodziców w bardzo dużym stopniu odbijają się na życiu ich dzieci. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto wychował się w rodzinie z problemem alkoholowym, w dorosłym życiu również wpadnie w uzależnienie. Powinniśmy pamiętać, że w przypadku nałogów, niezwykle istotną rolę odgrywa psychika. Osoba, która od dziecka patrzyła, jak osoby dorosłe szukają ulgi w alkoholu, może powielać ten szkodliwy schemat. Alkoholik nie jest w stanie pokazać zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami, ponieważ sam potrzebuje pomocy. Niejednokrotnie dochodzi więc do sytuacji, w których to dziecko opiekuje się rodzicem i czuje się za niego odpowiedzialne. Tak silny stres w pierwszych latach życia to istotny czynnik rozwoju uzależnienia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików często obawiają się, że podzielą los swoich rodziców. Warto jednak pamiętać, że czynniki genetyczne mogą jedynie zwiększać ryzyko wystąpienia alkoholizmu. Nie oznacza to jednak, że uzależnienie z pewnością rozwinie się u danej osoby. Powielanie błędów rodziców u DDA często wynika z traumatycznego dzieciństwa i powtarzania znanego wzorca. Alkoholizm nie jest więc wyłącznie wynikiem genetycznego obciążenia, ale błędnych schematów myślowych, wykształconych z powodu wychowania przez uzależnionego rodzica. Jeżeli więc pojawiają się takie problemy, jak niska samoocena, trudności w tworzeniu relacji, nieufność czy nadmierna potrzeba kontroli, warto zwrócić się po pomoc. Ośrodek leczenia uzależnień w Łodzi udziela pomocy osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Jak skutecznie leczyć alkoholizm?

Alkoholizm to poważna choroba, która ma poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne. Osoba uzależniona w nieskończoność próbuje tłumaczyć swoje zachowanie i udowadniać sobie i innym, że nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu. Pojawiają się więc liczne wymówki, które powstrzymują chorego przed rozpoczęciem leczenia. Jedną z nich może być właśnie obciążenie rodzinne. Uzależnieni niejednokrotnie twierdzą, że terapia nie ma sensu, ponieważ ich rodzicom nie udało się wyjść z nałogu. Taki sposób myślenia jest jednak błędny. Każdy ma szansę na pokonanie uzależnienia, ale trzeba poszukać profesjonalnej pomocy.

Prywatna terapia uzależnień w Łodzi to miejsce dla wszystkich, którzy chcą na stałe zerwać z nałogiem. Niezależnie, czy pochodzimy z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym, czy nie, otrzymamy tam profesjonalną opiekę. Terapeuci doskonale znają mechanizm uzależnienia i pomogą nam zrozumieć źródło problemu. Aby na stałe wyjść z nałogu, trzeba na nowo nauczyć się życia w trzeźwości. Specjaliści w dziedzinie uzależnień doskonale wiedzą, jakie wyzwania czekają pacjenta po wyjściu z ośrodka. Potrafią go więc na nie przygotować. Leczenie uzależnień w Łodzi pozwala rozpocząć nowe życie, pozbawione zgubnego wpływu używek. Trzeba jednak wykonać pierwszy krok i zgłosić się na terapię.

Rodzina z problemem alkoholowym nie jest zdrowym środowiskiem dla młodego człowieka. Trzeba jednak pamiętać, że pochodzenie nie definiuje naszego dorosłego życia. U wielu osób, znajdujących się w grupie ryzyka, nigdy nie występuje uzależnienie od alkoholu. Trzeba jednak dbać o kondycję psychiczną, a w razie problemów – jak najszybciej zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Zobacz więcej

Podobne artykuły

Jak pomóc alkoholikowi?
Jak pomóc alkoholikowi?

Zastanawiasz się, jak skutecznie pomóc bliskiej osobie borykającej się z problemem alkoholowym? Wsparcie może przyjąć różne formy, a odpowiednio dobrana terapia jest kluczowa dla powodzenia. Dowiedz się więcej o kompleksowej

Zobacz więcej
Czy seksoholizm to choroba?
Czy seksoholizm to choroba?

Zastanawiasz się, co stoi za zjawiskiem seksoholizmu i czy może być uznany za zaburzenie? Artykuł porusza problem seksoholizmu, wyjaśniając, na czym polega uzależnienie i jakie terapie mogą pomóc osobom dotkniętym

Zobacz więcej

4 – dniowa detoksykacja organizmu 
w ośrodku Awamedic
w pakiecie z psychoterapią

1000zł TANIEJ

Dowiedz się więcej

+48 664 700 306